Sports

Advt

Entertainment

Technology

Automobile

Kannada News

Bahuroopi 2017 5

ಬಹುರೂಪಿ 2017 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು: ಬಹುರೂಪಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ದಿನವಾದ ಇಂದು “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ” ವಿಷಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳು […]

Copyright © 2015 - 2016. Newsnirantara.in. All Rights Reserved.

Back to Top