Sports

Advt

Entertainment

Technology

Automobile

Kannada News

Science 6

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು: ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರವ […]

Copyright © 2015 - 2016. Newsnirantara.in. All Rights Reserved.

Back to Top