ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ: ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಚಾರ

BREAKING NEWS, Entertainment, Kannada News, Regional, Top News No Comments on ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ: ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಚಾರ 82

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿ ನಿಮಿತ್ತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಉಪೇಂದ್ರರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀವು ನಾಯಕರಾದಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕರಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Leave a comment

Back to Top

© 2015 - 2017. All Rights Reserved.