ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗೂಢ ಉಪಕರಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್’

International, Kannada News No Comments on ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗೂಢ ಉಪಕರಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್’ 25

ಮಯಾಮಿ/ಅಮೆರಿಕ: ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್’ ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗೂಢ ಉಪಕರಣವೊಂದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲೋರಿಡದ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವರಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಫಾಲ್ಕನ್ 9’ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು.

ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ನವೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿರುವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

Related Articles

Leave a comment

Back to Top

© 2015 - 2017. All Rights Reserved.