ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಅರ್ಚಕರು, ಪರಿಚಾರಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಅಂತ್ಯ

BREAKING NEWS, Kannada News, Regional, Top News No Comments on ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಅರ್ಚಕರು, ಪರಿಚಾರಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಅಂತ್ಯ 22

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿದಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಾರಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಗಳರಾತಿ ಕಾಸಿನ ತಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡೆರಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅರ್ಚಕರು, ಪರಿಚಾರಕರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಅಂತ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ.

Related Articles

Leave a comment

Back to Top

© 2015 - 2017. All Rights Reserved.