ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳ ಪೋಷಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ

Kannada News, Regional, Top News No Comments on ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳ ಪೋಷಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ 37

ಮೈಸೂರು: ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಹುಲಿಗಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 16 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 3 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ 6 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲೀಗ 6 ಹುಲಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಹುಲಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಹುಲಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀಡುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನಲಾಗದೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Related Articles

Leave a comment

Back to Top

© 2015 - 2017. All Rights Reserved.