ದೇವರು ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ

BREAKING NEWS, News, Regional, Top News No Comments on ದೇವರು ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ 38

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿ.ಆರ್ ವಾಲಾ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸಿದರು. ದೇವರು ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಹ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

Related Articles

Leave a comment

Back to Top

© 2015 - 2017. All Rights Reserved.