ಟಿವಿಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ 2016 – 110 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ face book ನ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶಾ0ತ್‍ಶರ್ಮ ಪ0ಜ ತಮ್ಮface book ನಲ್ಲಿ showroom ನಿ0ದ ಹೊಸ TVS VICTOR ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ photo

Read more