ಮುಜುಗರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ‘ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯೆಂದು ಆಚರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಚಾಚಾ ನೆಹರೂ

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಎಲಿಜ಼ಬೆತ್-2 ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು, ‘ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ

Read more

ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ: ಮುಗ್ದ ಮನಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳ ಭೇದ-ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ತರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬಾಲ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದ್ಬುತ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಗ್ದ ಮನಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳ ಭೇದ-ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಮೇಲು-ಕೀಳು

Read more