ನಾಡ ನಕ್ಸಲನ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಯ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವುದು ದೇಶದ್ರೋಹವೇ

ನಿಜ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿ0ದೆ ಟಿ.ವಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರು ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೋಮುವಾದಿಯು

Read more