ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೇರುವಿಕೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಲೂಟಿಗಿಳಿಯಿತೇ..?

ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜನರೆಡೆಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡತೊಡಗಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವರಸೆಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಜನಪರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

Read more