ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ: ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಶಿವ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಈಶ್ವರನ

Read more