ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನಗರಿಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಯಾ ಅರಸ್

ಈಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ

Read more